Feiten en fabels over afval scheiden

Nederlanders staan erom bekend dat ze goed zijn in het scheiden van afval. Per persoon gooien we bijna 490 kilo afval weg en bijna 60% daarvan leveren we gescheiden in. Toch bestaan er nog altijd een hoop fabels over afval scheiden. Hieronder zullen we de feiten en fabels toelichten.

Thuis afval scheiden hoeft niet altijd

Met nascheiden wordt bedoeld dat het afval wordt gescheiden nadat het bij de consument is opgehaald. Machines of mensen aan de lopende band halen dan de bruikbare materialen alsnog uit het restafval. Stalen blikjes of plastic afval worden via deze weg gesorteerd en gerecycled. Maar er zijn ook afvalsoorten die moeilijker via nascheiden uit restafval gehaald kunnen worden. Denk hierbij aan papier, textiel en bijvoorbeeld GFT afval. Om de maximale opbrengst te krijgen, dienen deze afvalsoorten beter door de consumenten zelf gescheiden te worden. Niet elke gemeente maakt gebruik van nascheiding, dit gebeurt voornamelijk in de grote steden. Thuis je afval scheiden heeft dus wel degelijk nut!

Blikjes halen ze achteraf met magneten uit het afval

Stalen en ijzeren artikelen zoals bijvoorbeeld blikjes kunnen bij nascheiding voor 95% uit het huisvuil worden gevist door middel van een grote en sterke magneet. Alleen niet alle artikelen van blik zijn volledig van staal, een derde daarvan is grotendeels van aluminium en dit materiaal is niet magnetisch, dus dit materiaal zal de magneet dan ook niet oppikken. Daarom zijn er in veel gemeenten aparte verzamelpunten voor blikken. Deze ingezamelde artikelen kunnen levenslang gerecycled worden.

Gescheiden afval komt toch weer op een grote hoop

Eenmaal gescheiden afval blijft gescheiden dus dit is dus een fabel. Het is goedkoper en duurzamer om gescheiden afval te verwerken dan één grote hoop afval. Elke stad of gemeente probeert de kosten van afvalverwerking zo laag mogelijk te houden, en al het zo goed als mogelijk gerecycled materiaal weer te verkopen of her te gebruiken voor de hoogst mogelijk opbrengst. Voor elke afvalstroom een aparte rolcontainer huren op Bedrijfsafval.nl is een goede keuze wanneer je afval bij de bron wilt scheiden.

Ingeleverde batterijen komen in de derde wereldlanden terecht

De in Nederland ingeleverde batterijen bij de daarvoor bestemde inleverpunten worden zeker niet in derde wereldlanden gedumpt. In Nederland zijn ongeveer vijfentwintigduizend inleverpunten voor batterijen. Deze batterijen komen bij een gecertificeerd bedrijf in Europa terecht voor verdere behandeling.

De gemeente verdient aan afval scheiden, terwijl ik het werk verricht

Het doel van de gemeente is zeker niet om winst maken met het scheiden van afval. Elk huishouden in Nederland betaalt afvalstoffenheffing aan de gemeente. Met deze inkomsten kan de gemeente de voorzieningen treffen om het huisvuil op te halen en te verwerken. De gemiddelde te betalen heffingskosten per huishouden zijn 260 euro per jaar.
Wil jij voor jouw bedrijf ook zorgen voor een goede afvalscheiding? Op Bedrijfsafval.nl kun je eenvoudig de juiste afvalcontainers huren, zodat je al het afval dat je produceert netjes bij de bron kunt scheiden.