Is de opstalverzekering wettelijk verplicht of niet?

Op het moment dat je, je de eigenaar mag noemen van een bepaald type woning is het logisch dat je daar geen risico’s mee zal willen lopen. Toch moet het gezegd dat er verschillende dreigingen zijn die zowel van buitenaf als van binnen in de woning de waarde van het pand kunnen bedreigen. Gelukkig is het zo dat het gevolg van deze dreigingen kan worden gedekt door verschillende verzekeringen. Zo is het mogelijk om je inboedel te verzekeren met een inboedelverzekering en kan de waarde van de opstal worden gedekt door middel van een opstalverzekering. Er zijn echter heel wat vragen die worden gesteld met betrekking tot deze laatste. Geldt dat ook voor jou? Dan zal de informatie op deze pagina wellicht het merendeel van deze vragen weten te beantwoorden. 

Niet terug te vinden op de lijst met wettelijk verplichte verzekeringen

De eerste vraag die gesteld kan worden met betrekking tot de opstalverzekering heeft te maken met het feit of deze op de lijst is terug te vinden met wettelijk verplichte verzekeringen. Wanneer we ons hierin gaan verdiepen zien we dat dit niet het geval is. Dit betekent dat er vanuit de overheid niet voor werd gekozen om een wettelijke verplichting op te leggen voor wat het afsluiten van deze verzekering betreft. Veel mensen besluiten op basis van deze vaststelling dat het afsluiten van de opstalverzekering in de praktijk helemaal geen vereiste is… dat is niet echt terecht. 

Je dient er immers in de praktijk rekening mee te houden dat de opstal van een woning een zeer belangrijke waarde vertegenwoordigt. Het komt dan ook niet zelden voor dat mensen zowat hun hele leven moeten sparen en hard moeten werken om eigenaar te kunnen worden van een dergelijk pand. Het laatste wat je dan zal willen is dat een bepaald schadegeval ervoor zorgt dat die opstal in rook opgaat. Nochtans zijn er verschillende dreigingen van buiten die daar voor kunnen zorgen. Benieuwd om welke dreigingen het dan precies gaat? Blijf dan vooral verder lezen! 

Let op, er kan mogelijks wel een andere verplichting gelden!

Het feit dat de opstalverzekering niet wettelijk verplicht is betekent in de praktijk helemaal niet dat er geen sprake kan zijn van een andere verplichting, integendeel. Het is dan ook zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat er in de meeste gevallen voor wordt gekozen om voor het aankopen van een woning een beroep te doen op een zogenaamde hypothecaire lening. Als dat eveneens geldt voor jou dien je er bij stil te blijven staan dat de opstalverzekering wel verplicht kan worden door de kredietverstrekker. Ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting kan je op deze manier dus alsnog worden verplicht om dit type van verzekering af te sluiten. 

Welke bedreigingen zijn er voor de opstal van je woning?

Onderschat in de praktijk zeker niet aan welke dreigingen je opstal mogelijks kan worden blootgesteld. Dit zijn er namelijk best behoorlijk wat. Om te beginnen is het zo dat er al sprake is van verschillende dreigingen die van binnen in de woning komen. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om een brand die uitbreekt, maar wat ook te denken van een stevig lek die de constructie van je pand schade toebrengt? Bovendien hebben we het hierbij dan zelfs nog niet eens gehad over de belangrijkste dreiging waarmee je kan worden geconfronteerd. Het gaat hierbij immers om ons weerbeeld. Door de jaren heen hebben we met z’n allen kunnen vaststellen dat ons weer steevast een behoorlijk stuk extremer is geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat er steeds vaker schade ontstaat aan de opstal van een pand. Dit is iets waar je zeker rekening mee zal willen houden. Dit is eigenlijk zowat de nummer één reden om een opstalverzekering af te sluiten vandaag de dag. 

Hoe kan je een opstalverzekering afsluiten?

Ben je van plan om over te gaan tot het afsluiten van een opstalverzekering? In dat geval is het zo dat je er op kan rekenen dat er twee verschillende mogelijkheden bestaan waar je een keuze tussen kan maken. Om te beginnen hebben we het dan over de extra uitgebreide opstalverzekering. Het gaat hierbij om een verzekering welke al heel wat schadegevallen aan je opstal dekt, namelijk:

  • Schade door natuurgeweld zoals een storm, een onweer, hagel, etc.;
  • Brandschade evenals waterschade die je opstal bedreigt;
  • Schade die wordt veroorzaakt door hak- en breekwerk; 

Ondanks het feit dat bovenstaande dekkingen er uiteraard voor zorgen dat de extra uitgebreide opstalverzekering zeer interessant kan zijn om te overwegen moet het gezegd dat er toch redenen kunnen bestaan op te opteren voor het afsluiten van de zogenaamde allrisk. Voor dit type van verzekering voor je opstal geldt namelijk dat ze ook de zelf veroorzaakte schade dekt. Uiteraard geldt hiervoor wel als voorwaarde dat de schade niet door jouzelf opzettelijk mag zijn aangericht. 

Een glasverzekering afsluiten, de moeite waard of niet?

Zelfs wanneer je de keuze maakt om de zogenaamde allrisk opstalverzekering af te sluiten zal je tot de vaststelling komen dat er nog steeds een aantal dekkingen uitblinken in afwezigheid. Het gaat hierbij dan in het bijzonder om de zogenaamde glasverzekering. Standaard is het zo dat glasschade niet wordt gedekt wanneer je ervoor kiest om één van de verschillende opstalverzekeringen op de markt af te sluiten. Dat geldt overigens eveneens voor de zogenaamde inboedelverzekering. Ook wanneer je dit type van verzekering afsluit zal je tot de vaststelling komen dat er nooit een dekking voor glasbreuk is voorzien. Wil je dus met andere woorden graag hebben dat een bal die door het raam vliegt kan worden gedekt? Dan is het zeker van belang om daarvoor extra dekking af te sluiten onder de vorm van de glasverzekering voor je opstal. Hou hier absoluut rekening mee. 

Conclusie; zeker één van de belangrijkste verzekeringen op de markt

Dat er geen sprake is van een wettelijke verplichting voor wat de afsluiting van de opstalverzekering betreft hoeft absoluut op geen enkele manier afbreuk te doen aan de noodzaak die er bestaat voor deze verzekering. Is er op een zeker ogenblik sprake van een schadegeval waardoor de opstal van je woning (ernstige) schade oploopt? Dan zal je tot de vaststelling komen dat de kosten die hier het gevolg van zijn zeer aanzienlijk kunnen oplopen. Als je een verzekering voor je opstal hebt afgesloten zal de verzekeraar het gros van deze kosten voor diens rekening nemen. Ga bij interesse snel naar de website van Alpina