Veel gestelde vragen rondom asbest

Asbest is een serieus probleem wat serieuze aanpak nodig heeft. Veel mensen die het bekende probleem hebben, willen eerst asbest advies. Dit kan bij een gecertificeerd bedrijf zoals Van Santen. Hieronder staan een aantal veelgestelde vragen die u kunnen helpen het probleem en de oplossing beter in kaart te brengen.  

Hoe kan asbest herkend worden? 

Asbest is samengesteld uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. De vezelachtige structuur is te zien op scheuren en schade aan het asbestmateriaal (pas op dat je de asbestvezels niet inademt). Asbest is vaak wit of lichtgrijs van kleur. Golfplaten zijn vaak grijs, zwart of roodachtig van kleur. 

Wat kan asbest bevatten? 

Asbest is in Nederland sinds 1993 een verboden grondstof. Het wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten. Asbest komt nog steeds veel voor in oudere gebouwen of producten zoals vloeren, schoorstenen en apparaten. 

Hoe groot is de kans op kanker door asbest? 

Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt hierdoor kanker. De kans op kanker door asbest hangt af van de hoeveelheid asbestvezels die u inademt. Dit hangt weer af van de hoeveelheid asbestvezels in de lucht en de duur van het inademen van deze lucht. 

Wanneer is asbest gevaarlijk voor de gezondheid? 

Asbest is gevaarlijk als de asbestvezels vrijkomen en ingeademd. Dit kan gebeuren als het asbest in slechte staat verkeert of niet op de juiste manier wordt verwijderd. Meestal komen asbestvezels in een ander materiaal terecht. Zolang er niets aan wordt gedaan, is de kans klein dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken.  

Hoe gaat het laten verwijderen van asbest?

Als u een gecertificeerd bedrijf nodig heeft om asbest te verwijderen, moet u een asbestinventaris hebben (opent in een nieuw venster) (link naar een andere website). De inventarisatie laat zien waar asbesthoudende toepassingen zich bevinden. 

Als u een gebouw, huis of object gebouwd voor 1994 geheel of gedeeltelijk wilt slopen, moet u een aantal dingen doen: 

Als u asbest gaat verwijderen, dient u altijd een slooprapport (opent nieuw venster) (verwijst naar een andere website) in bij uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of een gecertificeerd bedrijf asbest moet verwijderen of dat u het zelf kunt verwijderen.