Wat zijn levensverzekeringen en heb jij er een nodig?

Een levensverzekering is een verzekering die wordt afgesloten om financiële zekerheid te bieden aan de nabestaanden van de verzekerde. In geval van overlijden van de verzekerde keert de levensverzekering een bepaald bedrag uit aan de begunstigde(n). Om te kijken naar jouw situatie en wat voor jou de beste keuze is, is het slim om te kijken naar levensverzekeringen op maat via Faber Wonen

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen, elk met hun eigen voor- en nadelen.

Welke soorten levensverzekeringen zijn er?

Er zijn twee hoofdtypen levensverzekeringen: 

  • tijdelijke verzekeringen 
  • levenslange verzekeringen.

Tijdelijke levensverzekeringen

Tijdelijke levensverzekeringen hebben een looptijd van meestal 5 tot 30 jaar. Deze verzekeringen zijn bedoeld om nabestaanden financieel te beschermen gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld tijdens de looptijd van een hypotheek of tot de kinderen volwassen zijn. Als de verzekerde persoon tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden, ontvangen de nabestaanden een vooraf bepaalde uitkering. Als de verzekerde persoon niet overlijdt voordat de looptijd van de verzekering is verstreken, keert de verzekering geen bedrag uit. Let ook goed op de regels en soorten van de verzekeringen. 

Levenslange levensverzekeringen

Een levenslange levensverzekering, ook wel bekend als een ‘hele leven’-verzekering, biedt dekking voor de hele levensduur van de verzekerde. Dit betekent dat er altijd een uitkering zal zijn bij overlijden, ongeacht wanneer dat is. Deze verzekering is duurder dan een tijdelijke levensverzekering, maar biedt wel levenslange zekerheid.

Wanneer heb je een levensverzekering nodig?

Een levensverzekering kan zinvol zijn als je financieel afhankelijk bent van de inkomsten van de verzekerde persoon. Bijvoorbeeld als je een gezin hebt met jonge kinderen, een hypotheek of andere leningen hebt, of als je partner niet in staat is om financieel op eigen benen te staan. In deze gevallen kan een levensverzekering ervoor zorgen dat je nabestaanden financieel ondersteund worden als jij er niet meer bent. Als je twijfelt over het afsluiten van een levensverzekering, is het verstandig om deskundig advies in te winnen.